Äppelgren - äpple kan skydda mot inflammation

Äpple skyddar mot inflammation

Fet kost ökar risken för hjärt-kärlsjukdom för att den kan orsaka övervikt och är inflammationsdrivande. Äpplen kan skydda mot båda dessa riskfaktorer som ofta hänger ihop. Det finns en koppling mellan systemisk låggradig kronisk inflammation, övervikt och utveckling av bland annat typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Cytokiner produceras i fettvävnaden och skyddar oss genom att de […]

Läs mer »