Äpple och päron skyddar hjärnan

Äpplen och päron på ett fat - äpple och päron skyddar hjärnan

Frukt, bär och grönsaker är bra för hälsan och minskar risken att drabbas av stroke. Det gäller särskilt om du äter äpplen och päron. Ju mer desto bättre.

Att frukt, bär och grönsaker är bra för oss vet vi sedan länge, och det finns många sorter att välja mellan med olika smak, färg och innehåll av ämnen. Just färgen intresserar forskare eftersom den är kopplad till vissa ämnen, bioaktiva pigment, som påverkar oss positivt på olika sätt.

Frukt, bär och grönsaker motverkar stroke

Forskning har visat att intag av frukt, bär och grönsaker minskar risken för stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärn­skador orsakade av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som skadar viktiga funktioner och kan vara livshotande.

Äpplen, päron och gröna bladgrönsaker

En forskargrupp vid Karolinska Institutet följde under drygt 10 år nästan 75 000 personer som vid starten av studien inte haft stroke, hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Forskarna noterade delta­garnas intag av olika grupper av frukt och grönsaker. Totalt uppträdde under denna tid 4 089 fall av olika typer av stroke.

Forskarna såg att risken att drabbas av stroke minskade med ökat intag av frukt och grönsaker. De som åt frukt och grönt 7-8 gånger om dagen minskade risken för stroke med en femtedel. Den största positiva effekten hade äpplen och päron samt grön­bladiga grönsaker.

Kontroll på blodtrycket

Resultaten gällde inte de som hade högt blodtryck, vilket är en riskfaktor för bland annat stroke. Den som har högt blodtryck trots stort intag av frukt och grönsaker måste även få behandling mot sitt höga blodtryck för att minska risken för stroke och andra sjukdomar.

Äpplen och päron halverade risken

I en holländsk studie som pågick under 10 år under­söktes förekomsten av stroke och kopplingen till färgen på frukt, bär och grönsaker som deltagarna åt. Drygt 20 000 vuxna män och kvinnor, som var friska från början av studien, deltog. Frukt, bär och grönsaker var indelade i fyra färg­grupper; gröna, orange/gula, röda/lila samt vita, och deltagarna fick fylla i frågeformulär. Under dessa 10 år skedde 233 fall av stroke. Forskarna använde en beräknings­modell som tog hänsyn till andra riskvariabler.

De frukter och grönsaker som hade effekt var de med vitt fruktkött. Ju mer vita frukter och grönsaker delta­gar­na åt, desto mindre var risken att drabbas av stroke – för varje kvarts hekto per dag som de åt minskade risken med 9 %. Av dessa råvaror med vitt fruktkött var 55 % äpplen eller päron. Personer som åt mycket äpplen och päron halverade risken att få stroke. Det finns fog för talesättet ”Ett äpple om dagen håller doktorn borta”!

 

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23294925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21921279