Äpple och lungsjukdom

Äpple kan lindra astma och KOL

Flavonoider i äpple har potential att förebygga eller lindra luftvägssjukdomar som astma och KOL. Förmodligen beror det bland annat på ämnenas antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper.

Både astma och KOL är kroniska, inflammatoriska luftvägssjukdomar som gör andningsvägarna trånga. Det ger olika symtom, exempelvis andnöd och hosta. Samtidigt som sjukdomarna måste behandlas av sjukvården kan det finnas lindring att få med hjälp av kosten. Kanske kan även risken att drabbas av dessa sjukdomar minska.

Äpplets flavonoider

Äpple är rikt på polyfenoler av typen flavonoider. Till denna grupp hör undergrupperna katechiner, flavonoler och flavoner. Ämnen som hör till flavonoiderna är exempelvis floretin och quercetin.

Oxidativ stress är ofta en komponent vid astma och KOL. Flavonoider har antioxidativa effekter men kan också motverka allergier, infektioner och inflammationer, vilket också har betydelse vid lungsjukdomar.

Astma kan motverkas av äpple

Enligt en forskningsstudie förekommer astma mer sällan hos människor som äter mycket av födoämnesgruppen ”äpple och päron”.

I en studie deltog en grupp människor med astma och en grupp utan astma. Deras kosthållning jämfördes och man såg att astma var mindre vanligt bland de som åt äpple. En annan undersökning fann ett tydligt positivt samband mellan lungfunktion och antal äpplen man äter per vecka.

Forskning har också visat att intag av quercetin, som finns i bland annat äpple, samt äppelkonsumtion i sig är kopplat till mindre risk för astma.

Ämnen i äpple minskade symtom vid KOL

Ämnet floretin har antibakteriella och antiinflammatoriska effekter. Infektioner är vanligt vid KOL och förvärrar sjukdomen, men floretin skyddar mot sådana infektioner enligt en forskningsrapport.

En studie undersökte sambandet mellan symtom vid KOL och den beräknade mängden av ämnen i ämnesgrupperna katechiner, flavonoler och flavoner som försöksdeltagarna fick i sig med kosten. Forskarna tittade på lungkapacitet, slem i luftvägarna, andnöd och hosta. Genom att jämföra ämnenas påverkan var för sig såg de att katechinerna var mest effektiva och hade positiv effekt på alla fyra symtom.

 

Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11435239
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11734430
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12936923
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12198000
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34881190
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10639525