Äpple förbättrar tarmarnas hälsa

Äpple och äppeljuice - för bättre tarmhälsa

Äpple och äppeljuice har flera goda effekter på hälsan genom att påverka båda tarmarnas funktion och sammansättningen av bakterier i tarmarna till det bättre.

När vi äter äpple eller dricker äppeljuice får vi i oss bioaktiva ämnen som har positiva hälsoeffekter. Ämnena har antioxidativa, antiinflammatoriska och prebiotiska effekter. Detta är bra för tarmhälsan och ger en välbalanserad tarmflora, något som i sin tur har stor betydelse för god hälsa generellt.

Försök med äpple och tarmhälsa

I en vetenskaplig studie utvärderades hälsoeffekterna av äppeljuice, äppelpressrester och äppelmos av äppelsorten Empire. Dessa äppelprodukter testades på höns. Av fem grupper med ägg injicerades fyra grupper, en med rent vatten och resterande tre med extrakt med antingen 6 % äppeljuice, 6 % äppelpuré eller 6 % äppelpressrester.

När äggen kläckts insamlades blod-, vävnads- och blindtarmsprover in från kycklingarna. Forskarna tittade på hur tarmens vävnad såg ut, analyserade mRNA (molekyler som innehåller instruktioner till cellen för tillverkning av protein) för lever och tarm samt undersökte bakteriepopulationen i blindtarmen.

Positiva effekter på tarmarna av äpple

Resultaten visade att juice och pressrester förbättrade järnupptaget. Den veckade tarmslemhinnans toppar kallas villi och dalarna kallas kryptor. Alla äppelextrakten minskade kryptdjupet, särskilt äppeljuicen, vilket är ett tecken på förbättrad tarmhälsa, och ökade mängden Paneth-celler i kryptorna. Paneth-celler finns i kryptorna och har betydelse för bland annat immunförsvaret. Extrakten ökade också villi-ytornas area, och därmed tarmens absorptionsyta, samt mängden nyttiga Clostridium-bakterier. Alla tre äppelextrakten kunde alltså förbättra den veckade tarmslemhinnans funktion och sammansättning av tarmbakterier.

 

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36500984