Äpplen på ett bord - bättre blodfetter med äpple

Bättre blodfetter med äpple

När en kvinna blir äldre ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Rubbade blodfettsvärden är en av riskfaktorerna. Äpplen kan förbättra blodfettsvärdena och därmed skydda hjärta och kärl. Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är bland annat rubbad blodfetts­sammansättning, oxidativ stress och låggradiga inflammationer i kroppen. Män löper generellt större risk än kvinnor att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men när kvinnor kommer […]

Läs mer »

Låda med äpplen - äpplen har antioxidativa effekter

Antioxidativa effekter av äpple

Äpple är ett viktigt livsmedel med höga halter av olika fenoler som skyddar mot sjukdomar tack vare sina antioxidativa egenskaper. I Sverige är äpple den frukt som är näst populärast efter banan. Liksom andra frukter, bär och grönsaker är äpplen rika på en mångfald av bioaktiva ämnen, däribland sådana som fungerar som antioxidanter, exempelvis fenoler. […]

Läs mer »

Äpplen på äppelträdsgren - allmänt om äpplen

Vi älskar äpplen!

Äpple äts i nästan hela världen. Det är gott och nyttigt, och många välfärdssjukdomar motverkas av äpple tack vare dess många hälsosamma ämnen. Trädgårdsapeln, Malus domestica, hör till växtfamiljen rosväxter. Äpplen har odlats i flera tusen år i stora delar av världen, men trädet behöver en svalare vinterperiod och odlas därför inte nära ekvatorn. Det […]

Läs mer »