Äpple skyddar mot inflammation

Äppelgren - äpple kan skydda mot inflammation

Fet kost ökar risken för hjärt-kärlsjukdom för att den kan orsaka övervikt och är inflammationsdrivande. Äpplen kan skydda mot båda dessa riskfaktorer som ofta hänger ihop.

Det finns en koppling mellan systemisk låggradig kronisk inflammation, övervikt och utveckling av bland annat typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Cytokiner produceras i fettvävnaden och skyddar oss genom att de ingår i immunsystemet. Vid fetma produceras för mycket cytokiner och andra inflamma­­tions­­markörer från fettvävnaden och immunsystemet blir överaktivt. Fet kost driver på detta sjukliga tillstånd, medan kost som anses ha anti­inflammatorisk effekt kan motverka det. Äpplen är ett sådant antiinflammatoriskt livsmedel.

Tre äpplen om dagen och fet kost

En kanadensisk forskargrupp undersökte hur konsumtion av äpplen kunde påverka biomarkörer för inflammation hos vuxna överviktiga, i övrigt friska, försökspersoner. De studerade resultatet av dels ett försökstillfälle, dels en försöksperiod på 6 veckor. Deltagarna i engångsstudien fick äta tre äpplen (cirka 200 g) i samband med intag av 1 g fett per kilo kroppsvikt. Den andra gruppen fick äta tre äpplen om dagen i 6 veckor.

Kan skydda mot inflammation

Hos båda grupperna minskade värdena på inflammationsmarkörerna då de ätit äpple. Forskarna menar att äpple i kosten förmodligen kan minska risken för sjukdomar orsakade av inflammation beroende på övervikt.

Äpple kan också i sig ha en viktminskande effekt. I en annan undersökning åt försöksdeltagarna två äpplen om dagen och gick ner i vikt 1,5 kg i genomsnitt under året som försöket pågick.

 

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6574541/
https://ki.se/forskning/rubbningar-i-fettvaven-paverkar-hela-kroppen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818725