Äpple motverkar fetma

Äpplen kan motverka fetma

Äpplets hälsosamma ämnen kan motverka fetma genom att öka förbränningen. Det har att göra med de olika typerna av fettvävnad vi har i kroppen.

Äpplen anses generellt kunna minska riskfaktorer för välfärdssjukdomar tack vare alla nyttiga ämnen de innehåller. Många av dem är polyfenoler. En av deras goda hälsoeffekter är att de kan minska mängden fettvävnad. I en undersökning om äpplets positiva effekter på hjärt-kärlsjukdomar nämns att två torkade äpplen om dagen även orsakade en viktminskning på i snitt 1,5 kg hos deltagarna.

Olika typer av fettvävnad

Fettvävnaden i kroppen kan vara vit, beige eller brun. I maten finns näringsämnen som ger energi. Den energi vi inte gör av med lagras som fett i den vita fettvävnaden. Fettcellerna växer och sedan blir de också fler. Det är det som så småningom orsakar fetma och riskfaktorer för sjukdomar, exempelvis insulinresistens vid typ 2-diabetes. Den vita fettvävnaden producerar viktiga hormoner men när den blir ”överbelastad” fungerar detta inte som det ska samtidigt som den släpper ut fettsyror och andra ämnen som är skadliga.

Brun fettvävnad är termogen, den är alltså värmealstrande. När den aktiveras av kyla förbränner den energigivande ämnen så att värme bildas. Det blir då mindre överskottsenergi att lagra i den vita fettvävnaden. Nyfödda barn och smågnagare har mycket brun fettvävnad för att kunna hålla kroppsvärmen. Vuxna har kvar en liten mängd brunt fett. Förmodligen kan även motion aktivera brun fettvävnad.

Det finns också beige fett, även kallat brite. Enkelt uttryckt liknar beige fettceller både vita och bruna fettceller. Beige fett kan liksom brunt fett öka förbränningen för att bilda värme. Beige fett bildas i vit fettvävnad eller omvandlas från vitt fett av motion eller kyla. Omvandlingen kallas browning, eller bryning översatt till svenska. Detta sker genom ett komplext samspel mellan hormoner och miljöfaktorer.

Nu vet man att även äpple i kosten påverkar fettvävnaderna och deras funktion så att förbränningen ökar och fetma motverkas.

Forskning om äpple och fetma

I en japansk forskningsstudie fick möss polyfenoler från äpple. I en tidigare studie med celler aktiverade äppelpolyfenoler värmealstring. Möss som fick normal kost och dagligt tillskott av äppelpolyfenoler uppvisade biomarkörer för anpassning till värmealstring i fettvävnaden och bryning av vitt fett till beige fett. Hos möss som i stället åt fet kost orsakade polyfenolerna från äpple bildning av beige fettceller, minskning av fettinlagring och minskad insulinresistens. Forskarna menade att detta tyder på att polyfenoler från äpple kan motverka fetma och de medföljande sjukliga tillstånden.

En kinesisk forskargrupp gjorde försök med feta möss och med fettceller. De testade vilken effekt äppelpolyfenoler hade på brun och beige fettvävnad och värmeproduktion samt om sådana effekter beror på AMPK. AMPK är ett enzym som har betydelse för cellens energibalans. Det hämmar bildning av fett och ökar fettförbränning. Hos de feta mössen minskade fetman samtidigt som insulinkänsligheten förbättrades när de fick polyfenoler från äpple. Forskarna såg att fettcellernas värmeproduktion ökade och att AMPK aktiverades. Enligt forskarna visar resultaten att polyfenoler från äpple kan användas till att förebygga och behandla fetma och dess följder för hälsan.

 

Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31841959
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31916584
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22818725