Bättre blodfetter med äpple

Äpplen på ett bord - bättre blodfetter med äpple

När en kvinna blir äldre ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Rubbade blodfettsvärden är en av riskfaktorerna. Äpplen kan förbättra blodfettsvärdena och därmed skydda hjärta och kärl.

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är bland annat rubbad blodfetts­sammansättning, oxidativ stress och låggradiga inflammationer i kroppen. Män löper generellt större risk än kvinnor att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men när kvinnor kommer i klimakteriet sker hormonförändringar som ökar risken avsevärt.

Två torkade äpplen dagligen

I en amerikansk studie deltog 160 äldre kvinnor som delades in i två grupper. Under ett år fick kvinnorna äta antingen torkade äpplen (mot­svarande två äpplen) eller torkade plommon. Vid försökets start samt efter 3, 6 och 12 månader togs fasteblodprov. Dessutom noterades fysisk aktivitet och en veckas kostintag. Sedan utvärderades frukternas effekt på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos dessa kvinnor.

Förbättrade blodfettsvärden

Blodproverna visade att båda grupperna fick förbättrade blodfetts­värden, detta gällde särskilt äpplegruppen. Hos de som åt äpple hade halten av det ”goda” HDL-kolesterolet ökat, vilket förbättrade balansen mellan blodfetterna. Det ”onda” LDL-kolesterolet och totalkolesterolet hade minskat efter 3 månader och fortsatte minska ytterligare under de följande 3 månaderna för att stabilisera sig på 24 % respektive 13 % lägre nivå jämfört med vid studiens start.

Även andra goda effekter

Båda frukterna hade antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper som också minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom hade de en viktminskande effekt, i synnerhet äpple som gav en viktminskning på i snitt 1,5 kg hos deltagarna.

 

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818725