Ett äpple i äppelträd - klorogensyra i äpple motverkar tumörer och ämnesomsättningsstörningar, dessutom är det bra för tarmfloran.

Äpplets klorogensyra gör nytta

Ett av alla nyttiga ämnen i äpple är klorogensyra. Det kan motverka många sjukdomar som har en koppling till oxidativ stress och inflammation. Klorogensyra är också bra för tarmfloran. Äpple innehåller flera ämnen som är kända för att motverka olika så kallade välfärdssjukdomar. Några av dessa ämnen är quercetin, katechin, phlorizin och klorogensyra. Intresset för […]

Läs mer »

Äpple kan lindra astma och KOL

Äpple och lungsjukdom

Flavonoider i äpple har potential att förebygga eller lindra luftvägssjukdomar som astma och KOL. Förmodligen beror det bland annat på ämnenas antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Både astma och KOL är kroniska, inflammatoriska luftvägssjukdomar som gör andningsvägarna trånga. Det ger olika symtom, exempelvis andnöd och hosta. Samtidigt som sjukdomarna måste behandlas av sjukvården kan det finnas […]

Läs mer »

Äpple och äppeljuice - för bättre tarmhälsa

Äpple förbättrar tarmarnas hälsa

Äpple och äppeljuice har flera goda effekter på hälsan genom att påverka båda tarmarnas funktion och sammansättningen av bakterier i tarmarna till det bättre. När vi äter äpple eller dricker äppeljuice får vi i oss bioaktiva ämnen som har positiva hälsoeffekter. Ämnena har antioxidativa, antiinflammatoriska och prebiotiska effekter. Detta är bra för tarmhälsan och ger […]

Läs mer »

Äpplen kan motverka fetma

Äpple motverkar fetma

Äpplets hälsosamma ämnen kan motverka fetma genom att öka förbränningen. Det har att göra med de olika typerna av fettvävnad vi har i kroppen. Äpplen anses generellt kunna minska riskfaktorer för välfärdssjukdomar tack vare alla nyttiga ämnen de innehåller. Många av dem är polyfenoler. En av deras goda hälsoeffekter är att de kan minska mängden […]

Läs mer »

Äpplen och päron på ett fat - äpple och päron skyddar hjärnan

Äpple och päron skyddar hjärnan

Frukt, bär och grönsaker är bra för hälsan och minskar risken att drabbas av stroke. Det gäller särskilt om du äter äpplen och päron. Ju mer desto bättre. Att frukt, bär och grönsaker är bra för oss vet vi sedan länge, och det finns många sorter att välja mellan med olika smak, färg och innehåll […]

Läs mer »

Äpplen på ett bord - bättre blodfetter med äpple

Bättre blodfetter med äpple

När en kvinna blir äldre ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Rubbade blodfettsvärden är en av riskfaktorerna. Äpplen kan förbättra blodfettsvärdena och därmed skydda hjärta och kärl. Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är bland annat rubbad blodfetts­sammansättning, oxidativ stress och låggradiga inflammationer i kroppen. Män löper generellt större risk än kvinnor att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men när kvinnor kommer […]

Läs mer »

Låda med äpplen - äpplen har antioxidativa effekter

Antioxidativa effekter av äpple

Äpple är ett viktigt livsmedel med höga halter av olika fenoler som skyddar mot sjukdomar tack vare sina antioxidativa egenskaper. I Sverige är äpple den frukt som är näst populärast efter banan. Liksom andra frukter, bär och grönsaker är äpplen rika på en mångfald av bioaktiva ämnen, däribland sådana som fungerar som antioxidanter, exempelvis fenoler. […]

Läs mer »

Hand håller i ett äpple - äpple är bra för mage och tarm

Äpple gör gott i mage och tarm

I äpplen finns ämnen som gynnar tarmfloran, men de innehåller också egna nyttiga bakterier. Sammantaget gör det att äpple är bra för hälsan. Förutom att äpplen innehåller hälsosamma polyfenoler och andra ämnen är de en källa till olika typer av fibrer. Polyfenoler med stora molekyler och vissa fibrer tar sig osmälta genom mag-tarmkanalen fram till […]

Läs mer »

Äppelgren - äpple kan skydda mot inflammation

Äpple skyddar mot inflammation

Fet kost ökar risken för hjärt-kärlsjukdom för att den kan orsaka övervikt och är inflammationsdrivande. Äpplen kan skydda mot båda dessa riskfaktorer som ofta hänger ihop. Det finns en koppling mellan systemisk låggradig kronisk inflammation, övervikt och utveckling av bland annat typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Cytokiner produceras i fettvävnaden och skyddar oss genom att de […]

Läs mer »

Äpplen på äppelträdsgren - allmänt om äpplen

Vi älskar äpplen!

Äpple äts i nästan hela världen. Det är gott och nyttigt, och många välfärdssjukdomar motverkas av äpple tack vare dess många hälsosamma ämnen. Trädgårdsapeln, Malus domestica, hör till växtfamiljen rosväxter. Äpplen har odlats i flera tusen år i stora delar av världen, men trädet behöver en svalare vinterperiod och odlas därför inte nära ekvatorn. Det […]

Läs mer »